‘Mirthe, waarom denken grote mensen zo ingewikkeld?’ Deze vraag kreeg ik voorgeschoteld door een 10-jarige jongen. ‘Als je een rekenles door kinderen uit laat leggen zullen we het veel beter begrijpen. Grote mensen slaan stappen over en denken dat we alles begrijpen wat ze zeggen.’ Een ander meisje vertelt: ‘als ik nou de directrice zou zijn van mijn school, dan zou ik zorgen dat we tussen de lessen door meer mogen bewegen. Dan kunnen we daarna allemaal nóg harder werken.’ En zeg nou eens eerlijk, eigenlijk helemaal geen slechte ideeën. Ik las een tijdje terug een nieuwsartikel over een school in Amsterdam die de leerlingen hebben ingezet als schoolpleinexperts. Wauw, super toch! Want wie weet nou beter wat leuk is dan de degenen die er elke dag mee spelen, de leerlingen zelf.

Als kinderen bij ons in de praktijk komen, vraag ik altijd wat zij zelf zien als oplossing voor de moeilijkheden die ze ervaren. En inderdaad, soms is het helemaal niet zo ingewikkeld. We kunnen er talloze onderzoeken op loslaten, maar kinderen weten zelf vaak ook heel goed wat ze nodig hebben. En ja, of alle ideeën nou echt haalbaar zijn moet je je afvragen. Want als je aan alle leerlingen zou vragen wat zij op school graag veranderd willen zien, krijg je natuurlijk ook antwoorden als ‘ik zou het speelkwartier langer maken’, ‘ik zou zorgen dat we de hele dag spelletjes mogen doen’ of ‘dan schaf ik voor alle leerlingen een laptop aan, zodat we niet meer hoeven te schrijven’.

Maar beste juffen en meesters, als we soms eens een beetje beter luisteren naar de kinderen zelf, wat zullen we dan veel blije gezichtjes in de klas hebben. Dus met oog op het nieuwe schooljaar: zet af en toe de kinderen zelf in als expert, want inderdaad, grote mensen kunnen toch maar ingewikkeld doen!